top of page

I

I

I

I

I

RIKKIPESURIT JA VEDENPUHDISTUS

Langh Tech Oy Ab 

valmistaa laivoihin patentoituja rikkipesureita ja niihin liittyviä prosessi-veden käsittely-yksiköitä. Uniikki menetelmä tarjoaa luotettavan hybridi-ratkaisun, jossa pakokaasun pesulaitteistoa voidaan käyttää valinnan mukaan avoimessa tai suljetussa kierrossa.

LanghTech.jpg

PUHDISTUSPALVELUT LAIVOILLE, RAKENNUKSILLE JA TEOLLISUUTEEN

Pesupalvelu Hans Langh Oy on tuottanut puhdistuspalveluita merenkulun, teollisuuden ja rakennusalan toimijoille jo vuodesta 1973 alkaen luoden uusia puhdistusmenetelmiä asiakkaiden tarpeisiin.

ERIKOISKONTTIEN MYYNTI JA VUOKRAUS

Langh Cargo Solutions on kehittänyt useita menetelmiä, jotka sopivat painavien ja herkästi vaurioituvien terästuotteiden kuljetukseen.  Langh Cargo Solutions tarjoaa laajan tuotevalikoiman meri- maa ja rautatiekuljetuksiin sopivia erikoiskontteja.

SUOMALAINEN RAHTILAIVAVARUSTAMO

Langh Ship Oy Ab on 1983 toimintansa aloittanut suomalainen laivanvarustamo, jonka nykyaikainen laivasto kykenee operoimaan vaativissa pohjoisissa olosuhteissa. Yrityksen rahtilaivoilla kuljetetaan terästä, kontteja ja bulk-lasteja.

Alkuun

Langh -yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat Alaskartanon tilalla Piikkiössä. Alaskartanon tila on ollut Langhin perheen omistuksessa vuodesta 1931. Tilalla on nykyään noin 370 ha peltoa ja 485 ha metsää.

 

Langh-yhtiöiden omistajia ovat merenkulkuneuvos Hans Langh sekä hänen tyttärensä Laura Langh-Lagerlöf ja Linda Langh. Langh -yhtiöt työllistävät yhteensä yli 160 henkilöä. Lue lisää Langhin perheestä täältä.

Langh-yritykset ovat John Nurmisen Säätiön yhteistyökumppaneita ja tukevat säätiön Puhdas Itämeri -hanketta. Yritykset ovat myös mukana vuosittain järjestettävässä Itämeripäivässä.

Historia

    TUTUSTU YRITYSTEMME HISTORIAAN    

MISTÄ KAIKKI ALKOI

Hans Langh on ehtymätön ideoija

Langh-yhtiöiden perustajan, Hans Langhin toimia leimaa innovatiivisuus ja halu löytää käytännön ongelmiin uudenlaisia ratkaisuja. Liittyypä ongelma maatalouteen, merenkulkuun, kuljettamiseen tai teollisuuden puhdistustarpeisiin Hans ei jätä ongelmaa rauhaan ennen kuin siihen löytyy ratkaisu. Tämän toimintamallin hän on myös jalkauttanut kaikkiin Langh-yhtiöihin.

 

Vastuu pakotti kasvamaan

Hans Langhin yrittäjäura alkoi jo 15-vuotiaana, kun hän joutui ottamaan vastuun Alaskartanon tilan hoitamisesta isoisän sairastuttua vuonna 1964. Isoisä kuoli jo seuraavana vuonna. Hansin oma isä oli kuollut jo Hansin ollessa kaksivuotias. Äitinsä Hjördis Langhin tuella Hans ryhtyi hoitamaan 96 ha:n maatilaa, josta puolet oli peltoa. Nyt tila on nyt laajentunut käsittämään 500 ha, josta 300 hehtaaria on peruskunnostettua ja salaojitettua peltoa.

 

Makarlan Kuivuri Oy näytti suunnan

Samalla kun Hans Langh joutui 15-vuotiaana ottamaan vastuulleen maatilan hoidon, jäi hänelle myös vastuu keskeneräisestä viljankuivaamosta. Uusi kuivuri valmistui vielä samana vuonna 1964. Siinä oli nuoren Hansin suunnittelema koneisto ja lämpökattila, joiden ansiosta se oli tiettävästi Suomen tehokkain ja todennäköisesti myös teknologisesti edistyksellisin viljankuivaamo. Makarlan Kuivurista kasvoi alueellinen liikeyritys, jonka asiakkaina olivat lähiseudun maanviljelijät ja osuusliikkeet.

Mitä uutta voisi kehittää?

Jotta viljankuivaamon kapasiteetti saatiin vielä paremmin hyödynnetyksi, Hans Langh etsi määrätietoisesti muuta kuivattavaa ja löysikin pian laivoissa kastunutta viljaa, soijaa, riisiä ja maissia. Kuivattuna rehuksi kelpaavaa tuotetta saattoi lastiruuman pohjalla usein olla satoja tonneja. Tällainen viljankuivaamon hyödyntäminen oli hyvin poikkeuksellista ja Makarlan Kuivuri Oy oli maan ainoita yrittäjiä alalla. 60-luvun lopussa Hans laajensi toimintaa siten, että viljelijöille tarjottiin kokonaispakettia, mikä sisälsi viljan puinnin, kuljetuksen kuivaamolle ja viljan kuivauksen sekä myöhemmin myös vastaanoton ja varastoinnin viljan ostajan puolesta. Viljelijöille tarjottu kokonaispaketti oli tyypillinen esimerkki Hans Langhin innovatiivisesta ja ennen kaikkea asiakaslähtöisestä ajattelutavasta.

PESUPALVELU HANS LANGH

Hans Langh washed here

Pesupalvelu Hans Langhin historian voidaan katsoa saaneen alkunsa 1970-luvun alussa Hans Langhin harjoittaessa maatilaltaan soran myyntiä Turun seudun rakennusliikkeille. Maa-aineskaupan myötä kaivinkoneet ja pyöräkuormaajat tulivat tutuiksi. Pesupalveluyrityksen idea syntyi tarpeesta pestä kaivinkoneet ja pyöräkuormaajat perusteellisesti ennen huoltoa. Varsinkin koneliikkeille, jotka harjoittivat käytettyjen maansiirtokoneiden kauppaa, oli koneiden perusteellinen puhdistus tärkeää, nostihan se luonnollisesti myyntihintaa. Lisäksi 1970-luvulla yleistyneillä häkkikanaloilla ja suursikaloilla oli aika ajoin tarve saada tuotantotilat puhdistettua ja desinfioitua.

 

Vuonna 1973 Hans Langh perusti korkeapainepesua tarjoavan Hans Langh -toiminimen maatalouden sivuelinkeinoksi. Yrityksen periaatteisiin on alusta asti kuulunut liikkuvuus, minkä perustaksi Hans Langh kehitti pesuauton, joka oli työmaalle tultaessa heti toimintavalmis. Pesulaitteisto asennetaan nykyisinkin kiinteästi lämpöeristettyyn kuorma-autoon tai esimerkiksi laivaan nostettavaan konttiin, jolloin se pysyy toimintakuntoisena myös talvipakkasella.

Parin ensimmäisen vuoden jälkeen yritys siirtyi maatalouden ja maanrakennuksen piiristä palvelemaan telakka-, öljynjalostus- ja tehdasteollisuutta sekä laivanvarustamoja. Myöhemmin on erikoistuttu myös rakennusalan puhdistustarpeisiin.

 

LANGH SHIP

Monikäyttöinen rahtilaivasto

Ensimmäinen Hans Langhin sijoitus laivanvarustusalalle oli 1980 ostettu osakkuus yhtiöstä, joka perustettiin tulipalossa vahingoittuneen laivan kunnostamiseksi. Ensimmäinen oma laiva oli vuonna 1983 ostettu kolme vuotta vanha 3100 dwt:n rahtialus, m/s Laura (ent. Lavola).

Vuonna 1989 tuli liikenteeseen kolme 4400 dwt:n ja 1991 yksi 4500 dwt:n uudisrakennuslaiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Näihin laivoihin suunniteltiin ensimmäisinä Euroopassa lastiruumien puhdistusjärjestelmä, jossa lastiruuma voidaan nopeasti pestä kuumalla vedellä myös kovalla talvipakkasella likaisen raaka-ainelastin (esim. koksin, hiilen, kaoliiniin tai suolan) jäljiltä. Tämä teknologia oli kehitetty pesupalveluyrityksessä, josta saatua know-howta Hans näin siis sovelsi laivoihin.

 

Järjestelmän avulla on mahdollista, että purettuaan raaka-ainelastin illalla laiva on aamulla ruuma pestynä ja kuivattuna odottamassa uutta pitkälle jalostettua lastia myös talvipakkasella. Ilmankuivauslaitteistolla ruuma voidaan pitää kuivana myös matkan aikana. Nykyisin sama järjestelmä on asennettu kaikkiin varustamon laivoihin.

 

Laivasto kasvoi jälleen vuonna 1996, kun varustamo vastaanotti kolme 6500 dwt:n uudisrakennusta. Vuonna 2007 yrityksen laivakoko suureni taas, kun kaksi 11500 dwt:n uudisrakennusta otettiin liikenteeseen.

Nykyiseen laivastoon kuuluvat vuonna 2007 rakennetut m/s Aila ja m/s Linda sekä vuonna 1996 rakennetut m/s Hjördis, m/s Laura ja m/s Marjatta. Yhteensä laivaston koko on siis 42500 dwt.

LANGH CARGO SOLUTIONS

Innovaatioita teräskuljetuksiin

1990-luvulla valmistuneet Langh Shipin laivat ajoivat pääsääntöisesti terästä maailmalle. Teräskuljetuksiin liittyi kuitenkin vakausongelma. Painavalle lastille ei ollut kehitetty niin luotettavaa kiinnitysmenetelmää, että alus olisi voitu lastata vakausominaisuuksiltaan optimaalisesti, vaan teräs oli kuljetettava ruuman pohjalla.

 

 

Alhaalla laivan ruumassa oleva painava lasti teki aluksesta ylivakaan, mikä puolestaan kovassa merenkäynnissä aiheutti laivan erittäin rajun heilumisen puolelta toiselle, joka saattoi irrottaa teräskelat vaurioittaen niitä. Hans tarttui jälleen kerran haasteeseen ja ongelma oli pian ratkaistu. Kelojen lastaamiseksi optimaaliselle korkeudelle, niille rakennettiin ponttonit, joihin synkronoitiin kelat varmasti paikoillaan

pitävät kehdot.

Superior in steel transport

Seuraava askel kehitystyössä oli paneutua luomaan korkealle jalostetulle, herkästi vaurioituvalle ja kalliille teräkselle sopivia kuljetusyksiköitä. Nykyisin laajaan tuoteperheeseen kuuluu kehtokasettien ja -välikansien lisäksi erilaisia kehto-, bulkki- ja tuentatolppakontteja.

 

Kehitystyössä on huomioitu intermodaalisuus, joten yksiköitä voidaan käyttää niin laivoissa kuin rauta- ja

maanteilläkin. Keksinnöille on myönnetty lukuisia kansainvälisiä patentteja ja niitä on huomioitu niin suomalaisilla kuin kansainvälisilläkin palkinnoilla.

 

LANGH TECH

Suomalaista osaamista maailmalle

Hans Langhin innovatiivisuudelle oli jälleen tarvetta, jotta vuoden 2015 alusta voimaan tullutta kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn asettamaa rikkipäästörajaa pystyttiin noudattamaan. Tämä tarkoitti sitä, että laivojen piti joko siirtyä käyttämään dieseliä eli MGO:ta (marine gas oil), tai asentaa laivaan pakokaasupesuri, eli skrubberi.

 

40 vuoden kokemus teollisuuden pesuvesien puhdistamisesta oli suureksi hyödyksi, kun yritys lähti kehittämäään omiin laivoihinsa skrubberia, joka perustuu suljettuun kiertoon. Hans Langh ja hänen tyttärensä Laura Langh-Lagerlöf olivat alusta alkaen voimakkaasti mukana tuotekehitystyössä. Kehitystyö alkoi vuonna 2012 ja ensimmäinen skrubberi asennettiin Langh Shipin ms Lauraan toukokuussa 2013 ja sen jälkeen on Langh Shipin neljään muuhun laivaan asennettu skrubberit.

Hans ja Laura huomasivat, että merenkulkualalla oli kysyntää toimiville skrubbereille ja uuden Langh Tech yrityksen kautta ruvettiin pakokaasupesureita ja vedenkäsittely-yksiköitä myymään muille varustamoille. Langh Techin laitteistoa on myyty yli 150 alukseen maailmanlaajuisesti.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT

Langh-yhtiöt

Alaskartano
FI-21500 PIIKKIÖ
Puh. (02) 477 9400
langh@langh.fi

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Langh-yritykset täyttävät EU:n Whistleblowing direktiivin vaatimukset.
Lisätietoja voi lukea täältä.

bottom of page